HP DeskJet D4100 user manual download (Page 85 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 100
Fejlmeddelelser vedrørende blækpatroner
Følg denne vejledning, hvis der vises en fejlmeddelelse vedrørende blækpatroner.
Meddelelse om forkert blækpatron
Printeren kan kun udskrive, når de korrekte blækpatroner er installeret. Hvis der vises
en fejlmeddelelse for blækpatroner, kan en eller begge blækpatroner ikke bruges i
printeren.
Følg vejledningen i
Forkert blækpatron
for at løse problemet.
Meddelelse om problem med blækpatron
Printeren kan ikke udskrive, hvis blækpatronerne er defekte, eller hvis de ikke er
installeret korrekt.
Hvis der vises en meddelelse vedrørende problemer med blækpatroner, skal du følge
vejledningen i
Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert
.
Meddelelsen "Blækpatronholderen er gået i stå"
Følg vejledningen i
Printeren er gået i stå
, hvis printeren går i stå, mens du er ved at
udskrive et dokument.
Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"
Hvis denne fejlmeddelelse vises, er blækpatronen installeret i den forkerte side af
blækpatronholderen. Følg instruktionerne i
Meddelelsen "Blækpatronen er i den
forkerte side"
for at løse problemet.
Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"
Følg denne vejledning
, hvis denne fejlmeddelelse vises.
Andre fejlmeddelelser
Følg denne vejledning, hvis denne vises en fejlmeddelelse
Meddelelsen Ikke mere papir
Følg vejledningen i
Meddelelsen Ikke mere papir
, hvis der vises en meddelelse om, at
printeren mangler papir.
Meddelelsen "Der opstod en fejl under udskrivning til USB-port"
Printeren modtager muligvis ikke korrekte data fra en anden USB-enhed eller USB-
hub. Tilslut printeren direkte til USB-porten på computeren.
Meddelelsen "Der kan ikke etableres tovejskommunikation" eller "Printeren
svarer ikke"
Printeren kan muligvis ikke kommunikere med computeren, hvis USB-kablet er for
langt.
Sørg for, at USB-kablet ikke er længere end 3 meter, hvis denne fejlmeddelelse vises.
Hjælp til HP Photosmart-software
83
Sample
This manual is suitable for devices