HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 100
Gælder for fotopapir med en afrivningsfane
Hvis kanten vises under afrivningsfanen, skal fanen fjernes.
Hvis kanten vises over afrivningsfanen:
Juster blækpatronerne
.
Kontroller, at der ikke er problemer med kildebilledet. Hvis du f.eks. udskriver et
scannet billede, skal du kontrollere, at billedet ikke blev scannet skævt.
HP Photosmart Express er ikke installeret
Du har trykket på knappen Photosmart Express på printeren, men programmet
HP Photosmart Express er ikke installeret på computeren.
Programmet HP Photosmart Express skal være installeret på computeren, før du kan
bruge knappen Photosmart Express. Læg den HP program-cd'en, der fulgte med
printeren, i cd-drevet. Følg vejledningen på skærmen for at installere HP Photosmart
Express.
Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser vedrørende blækpatroner
Andre fejlmeddelelser
Kapitel 12
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices