HP DeskJet D4100 user manual download (Page 79 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 100
Der er flere oplysninger under
Visning af anslået blækniveau
.
Du forsøger muligvis at udskrive et dokument uden rammer med kun en sort
blækpatron installeret. Når du udskriver et dokument uden rammer, skal der altid
være installeret både den trefarvede blækpatron og en sort blækpatron eller en
fotoblækpatron.
Dokumenter, der udskrives forkert
Tekst og billeder er ikke justeret
Dokumentet er udskrevet skævt eller skråt
Dele af dokumentet mangler eller udskrives det forkerte sted
Konvolutten er udskrevet skråt
Dokumentet afspejler ikke nye udskriftsindstillinger
Tekst og billeder er ikke justeret
Hvis tekst og billederne på udskrifter er justeret forkert, skal du
justere
blækpatronerne.
Dokumentet er udskrevet skævt eller skråt
1.
Kontroller, at papiret er placeret korrekt i papirbakken.
2.
Kontroller, at papirstyret sidder fast ind mod kanten på papiret.
3.
Udskriv dokumentet igen.
Dele af dokumentet mangler eller udskrives det forkerte sted
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
, og kontroller følgende indstillinger:
Fane
Indstilling
Grundlæggende
Papirretning
: Kontroller, at papirretningen er
korrekt.
Papir/kvalitet
Formatet er
: Kontroller, at papirformatet er
korrekt.
Effekter
Skaler til at passe
: Vælg denne indstilling for at
tilpasse teksten og grafikken til papiret.
Færdigbehandling
Plakatudskrivning
: Kontroller, at
Fra
er valgt.
Hvis dele af dokumentet stadig mangler, kan printerindstillingerne blive tilsidesat af
udskriftsindstillingerne i programmet. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i
programmet.
Konvolutten er udskrevet skråt
1.
Læg klappen ind i konvolutten, før den lægges i printeren.
2.
Kontroller, at papirstyret er skubbet fast ind mod kanten på konvolutten.
3.
Udskriv konvolutten igen.
Hjælp til HP Photosmart-software
77
Sample
This manual is suitable for devices