HP DeskJet D4100 user manual download (Page 77 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 100
Billeder på et tilsluttet digitalt kamera udskrives ikke
Der kan være flere årsager til, at billeder på et tilsluttet digitalt kamera ikke udskrives:
Digitalkameraet er ikke i den korrekte tilstand til download af fotos.
Billederne er ikke i et understøttet format.
Du har ikke valgt nogen fotos, der skal udskrives, på kameraet.
Kontroller, at digitalkameraet gemmer fotos i et filformat, som programmet HP
Photosmart eller et andet program til udskrivning af fotos understøtter.
Før du slutter digitalkameraet til USB-porten på forsiden af printeren, skal du vælge
de fotos, der skal udskrives, på kameraet.
Der er flere oplysninger om brug af programmet HP Photosmart i Hjælp til
HP Photosmart-software.
Indikatorerne for USB-porten på forsiden blinker
1
Indikatoren Tilslutning
2
Fejlindikator
Indikatorernes tilstand
Opgave
Forbindelsesindikatoren og
fejlindikatoren blinker i fem sekunder.
Printeren har mistet forbindelsen til
kameraet under udskrivningen.
Kontroller USB-forbindelsen.
Indikatoren for tilslutning lyser, og
fejlindikatoren blinker
Kameraet er ikke indstillet til den
korrekte tilstand til overførsel af fotos.
Skift til en anden tilstand.
Forbindelsesindikatoren er slukket, og
fejlindikatoren lyser
Der er tilsluttet en ikke-understøttet
enhed, f.eks. en mus, til USB-porten på
forsiden.
Fjern den pågældende enhed.
Udskriftskvaliteten er dårlig
Streger og manglende linjer
Udskriften er falmet
Hjælp til HP Photosmart-software
75
Sample
This manual is suitable for devices