HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 100
3.
Foretag en
manuel rensning
af blækpatronen.
4.
Sæt blækpatronerne i printeren igen, og luk printerdækslet.
Hvis det ikke løser problemet, er blækpatronen fejlbehæftet og skal udskiftes.
Bemærk!
Du kan udskrive med én blækpatron i blækbackup-tilstand,
hvis du ikke har en tilgængelig reserveblækpatron. Der er flere
oplysninger under
Blækbackup-tilstand
.
5.
Besøg HP Teknisk Support på
www.hp.com/support
, hvis problemet stadig ikke
er løst.
Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"
Når printeren registrerer, at der kun er installeret en blækpatron, startes blækbackup-
tilstanden. Denne udskrivningstilstand giver dig mulighed for at udskrive med en
enkelt blækpatron, men den gør udskrivningen langsommere og påvirker kvaliteten af
udskrifterne.
Hvis meddelelsen om blækbackup-tilstand vises, og der er installeret to blækpatroner
i printeren, skal du kontrollere, at den beskyttende plastiktape er blevet fjernet fra
begge blækpatroner. Når plastiktape dækker blækpatronens kontakter, kan printeren
ikke registrere, at blækpatronen er installeret.
Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"
Hvis denne fejlmeddelelse vises, er blækpatronen installeret i den forkerte side af
blækpatronholderen.
Installer altid den trefarvede blækpatron i holderens venstre rum.
Installer den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen i holderens højre rum.
Fotoene udskrives ikke korrekt
Kontroller papirbakken
Kontrol af printeregenskaber
Farver er tonede eller ukorrekte
Der forekommer vandrette linjer i et foto
En del af fotografiet er falmet
Kontroller papirbakken
1.
Kontroller, at fotopapiret ligger med udskriftssiden nedad i papirbakken.
2.
Skub papiret så langt frem som muligt.
3.
Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.
Tryk ikke styret så fast ind mod papiret, at det bøjer eller krøller.
Kontrol af printeregenskaber
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
, og kontroller følgende indstillinger:
Kapitel 12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices