HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 100
Forkert blækpatron
Printeren kan kun udskrive, når de korrekte blækpatroner er installeret.
Sådan kontrollerer du, at de korrekte blækpatroner er installeret
1.
Åbn printerdækslet.
2.
Læs valgnummeret på etiketten på blækpatronen.
1
Etiket med valgnummer
2
Garantidato
3.
Se på listen over blækpatroner, hvilke blækpatroner der kan bruges i printeren.
a.
Åbn printerens
Værktøjskasse
.
b.
Klik på fanen
Anslået blækniveau
.
c.
Klik på knappen
Oplysninger om blækpatroner
for at få vist listen over
blækpatronernes valgnumre.
Du kan også finde blækpatronernes valgnumre i funktionsoversigten, der
fulgte med printeren.
4.
Kontroller garantidatoen på blækpatronen.
5.
Hvis blækpatronen har det forkerte valgnummer, eller hvis garantien er udløbet,
skal du installere en ny blækpatron. Der er flere oplysninger under
Installationsvejledning
.
6.
Luk printerdækslet.
Hvis indikatoren Genoptag ikke blinker, er problemet løst.
Hvis indikatoren Genoptag blinker, kan du besøge HP Teknisk Support på
www.hp.com/support
.
Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert
Printeren kan ikke udskrive, hvis blækpatronerne er fejlbehæftede, eller hvis de ikke
er installeret korrekt.
Sådan løser du problemet
1.
Hæv printerdækslet.
2.
Benyt én af følgende fremgangsmåder:
Hvis de vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du tage den blækpatron,
der er omtalt i fejlmeddelelsen, ud. Gå til trin 3.
Hvis der ikke vises en fejlmeddelelse, skal du tage de enkelte blækpatroner
ud og installere dem igen.
Se
Installationsvejledning
for at få yderligere oplysninger.
Fortsæt til trin 3, hvis det ikke løser problemet.
Hjælp til HP Photosmart-software
71
Sample
This manual is suitable for devices