HP DeskJet D4100 user manual download (Page 72 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 100
Papirvægt
Printeren kan udskrive flere sider ad gangen, hvis papiret vejer mindre end den
anbefalede
papirvægt
. Brug papir, der ligger inden for anbefalingerne.
Papiret kan være lagt forkert i
Printeren kan udskrive på flere ark papir ad gangen, hvis papiret er placeret for langt
mod bagsiden af printeren, eller hvis papirstyret ikke er skubbet fast ind mod papirets
kanter. Læg papiret i papirbakken igen, og skub forsigtigt papiret, til du mærker
modstand, og skub derefter papirstyret fast ind mod kanten på papirstakken.
Printeren kan også udskrive på flere ark, hvis der er lagt forskellige papirtyper i
printeren. Fotopapir kan f.eks. være blandet med almindeligt papir. Tøm papirbakken,
og ilæg kun den papirtype, der passer til det dokument, der udskrives.
Printeren er gået i stå
Tryk på knappen Genoptag, hvis printeren går i stå under udskrivning af et dokument.
Hvis printeren ikke begynder at udskrive igen, skal du åbne printerdækslet og tage
strømkablet ud bag på printeren.
Forsigtig!
Du skal først kontrollere, om der er løse eller ødelagte dele i
printeren. Hvis der er løse eller ødelagte dele, skal du gå til
www.hp.com/
support
.
Hvis der ikke er løse eller ødelagte dele, skal du følge disse trin:
1.
Fjern evt. forhindringer, f.eks. tape eller andre materialer, der forhindrer
blækpatronerne i at bevæge sig frem og tilbage.
2.
Kontroller, at blækpatronerne sidder korrekt i blækpatronholderen.
Der er flere oplysninger under
Installationsvejledning
.
3.
Kontroller, at den trefarvede blækpatron er installeret i venstre side af holderen,
og at den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen er installeret i højre side af
holderen.
4.
Fjern eventuelt papir, der sidder fast.
Der er flere oplysninger under
Papirstop
.
5.
Sænk printerdækslet.
6.
Tilslut strømkablet til bagsiden af printeren, og tænd derefter for printeren.
Hvis indikatoren Genoptag ikke blinker, kan du fortsætte med at udskrive
dokumentet.
Hvis indikatoren
Genoptag
blinker,skal du trykke på knappen Genoptag.
Hvis indikatoren stadig blinker, skal du gentage trinnene.
Problemer med blækpatroner
Forkert blækpatron
Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert
Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"
Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"
Kapitel 12
70
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices