HP DeskJet D4100 user manual download (Page 71 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 100
Papirproblemer
Printeren indfører ikke papir
Printeren skubber papir ud
Meddelelsen Ikke mere papir
Printeren udskriver på flere ark ad gangen
Printeren indfører ikke papir
Prøv en eller flere af følgende løsninger:
Læg færre ark i papirbakken.
Tag papiret ud af bakken, og læg det i igen.
Brug en anden papirtype.
Printeren skubber papir ud
Hvis printeren skubber papiret ud, skal du prøve en af følgende løsninger:
Kontroller, at beskyttelsestapen er fjernet fra blækpatronerne.
Hvis du udskriver et dokument uden rammer, og indikatoren Genoptag blinker,
kan det skyldes, at du forsøger at udskrive et dokument uden rammer med kun
den sorte blækpatron installeret. Når du udskriver et dokument uden rammer,
skal både den trefarvede blækpatron og en sort blækpatron eller en
fotoblækpatron være installeret.
Meddelelsen Ikke mere papir
Følg de relevante trin for de eksisterende forhold.
Hvis papirbakken indeholder papir
Hvis papirbakken er tom
Hvis papirbakken indeholder papir
1.
Kontroller følgende:
Der skal være nok papir i papirbakken (mindst ti ark).
Papirbakken er ikke overfyldt.
Papirstakken skal røre det bageste af papirbakken.
2.
Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.
3.
Tryk på knappen
Genoptag
for at fortsætte udskrivningen.
Hvis papirbakken er tom
1.
Læg papir i papirbakken.
2.
Tryk på knappen
Genoptag
for at fortsætte udskrivningen.
Printeren udskriver på flere ark ad gangen
Hvis printeren udskriver på flere ark ad gangen, skal du kontrollere følgende:
Papirvægt
Papiret kan være lagt forkert i
Hjælp til HP Photosmart-software
69
Sample
This manual is suitable for devices