HP DeskJet D4100 user manual download (Page 70 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 100
Papirstop
Sådan afhjælper du et papirstop
1.
Tryk på knappen
Genoptag
.
Hvis der stadig er papirstop, skal du gå til det næste trin.
2.
Sluk for printeren.
3.
Fjern bagklappen. Tryk håndtaget til højre, og træk klappen ud.
4.
Fjern alt papir, der sidder inde i printeren, ved at trække det ud fra printerens
bagside.
Hvis du udskriver etiketter, skal du kontrollere, at der ikke sidder en etiket fast,
der har løsnet sig fra etiketarket, da det kørte gennem printeren.
5.
Sæt bagklappen sikkert fast igen.
6.
Hvis papirstoppet ikke kan fjernes fra printerens bagside, skal du løfte
printerdækslet, fjerne papirstoppet fra printerens forside, og derefter sænke
dækslet.
Forsigtig!
Vær forsigtig, når du fjerner papirstoppet, da der er risiko for
at beskadige printeren, når papirstop fjernes fra forsiden.
7.
Tænd printeren, og tryk derefter på knappen
Genoptag
.
8.
Udskriv dokumentet igen.
Bemærk!
Hvis der ofte forekommer papirstop, skal du prøve at bruge tungere
papir. Se specifikationer for papirvægt i
Printerspecifikationer
.
Kapitel 12
68
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices