HP DeskJet D4100 user manual download (Page 66 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 100
12
Fejlfinding
Installationsproblemer
Printeren udskriver ikke
Papirstop
Papirproblemer
Printeren er gået i stå
Problemer med blækpatroner
Fotoene udskrives ikke korrekt
Problemer med USB-port på forsiden
Udskriftskvaliteten er dårlig
Dokumenter, der udskrives forkert
Problemer med dokumenter uden rammer
HP Photosmart Express er ikke installeret
Fejlmeddelelser
Printerindikatorerne lyser eller blinker
Dokumenter udskrives langsomt
Hvis du fortsat har problemer
Installationsproblemer
Se følgende emner for at få flere oplysninger, hvis softwareinstallationsprogrammet
stopper, eller der opstår en fejl:
Installationsprogrammet stopper
Der vises en meddelelse med "ukendt enhed"
Printernavnet vises ikke
Hvis du fortsat har problemer, kan du gå til HP Teknisk Support på
www.hp.com/
support
.
Installationsprogrammet stopper
Hvis installationsprogrammet stopper, mens det søger efter ny hardware, skaber et af
følgende et kommunikationsproblem:
USB-kablet er gammelt eller defekt.
Software, f.eks. et antivirusprogram, der kører.
En anden enhed, f.eks. en scanner, er tilsluttet computeren.
Sådan løser du problemet
1.
Kontroller, at der ikke er sluttet andre USB-enheder end printeren, tastaturet og
musen til computeren.
2.
Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
3.
Kontroller, at printeren er sluttet direkte til en USB-port på computeren (og ikke
via en USB-hub).
4.
Hvis installationsprogrammet stadig ikke kan finde printeren, skal du udskifte
USB-kablet og fortsætte til næste trin.
64
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices