HP DeskJet D4100 user manual download (Page 61 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 100
3.
Klik på
Juster blækpatronerne
.
4.
Klik på
Juster
, og følg derefter vejledningen på skærmen.
HP Deskjet udskriver en testside, justerer blækpatronerne og kalibrerer printeren.
Genbrug eller kasser testsiden.
Automatisk rensning af blækpatroner
Hvis der mangler linjer eller punkter på de udskrevne sider, eller hvis der er striber på
siderne, kan det skyldes, at blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk, eller at de
skal renses. Der er flere oplysninger under
Visning af anslået blækniveau
.
Hvis blækpatronerne ikke er ved at løbe tør for blæk, skal du rense blækpatronerne
automatisk.
Sådan rengøres blækpatronerne
1.
Åbn printerens
Værktøjskasse
.
2.
Klik på
Rens blækpatronerne
.
3.
Klik på
Rens
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Hvis der stadig mangler linjer eller punkter på dokumenterne efter rensningen, skal du
rengøre blækpatronens kontakter manuelt
.
Forsigtig!
Rens kun blækpatronerne, når det er nødvendigt. Unødvendig
rensning er spild af blæk og forkorter blækpatronens levetid.
Kalibrering af udskriftskvalitet
Udfør en kalibrering af udskriftskvalitet, hvis der forekommer lyse eller mørke
vandrette linjer i dokumenter, der udskrives med den trefarvede og den sorte
blækpatron.
Før du udfører en kalibrering af udskriftskvalitet, skal du
rense blækpatronerne
og
derefter udskrive dokumentet igen. Hvis der stadig forekommer linjer, skal du udføre
en kalibrering af udskriftskvaliteten.
Sådan kalibreres udskriftskvaliteten
1.
Læg nyt almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-format i papirbakken.
2.
Kontroller, at der er installeret både en sort og en trefarvet
blækpatron
i printeren.
3.
Åbn printerens
Værktøjskasse
.
4.
Klik på
Kalibrer udskriftskvalitet
.
5.
Klik på
Fortsæt
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Udskrivning af en testside
Du kan udskrive en testside for at få vist effekten af de ændringer, du har foretaget af
udskriftsindstillingerne.
Sådan udskrives en testside
1.
Åbn printerens
Værktøjskasse
.
2.
Klik på knappen
Udskriv en testside
, og følg vejledningen på skærmen.
Hjælp til HP Photosmart-software
59
Sample
This manual is suitable for devices