HP DeskJet D4100 user manual download (Page 60 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 100
1
Fjern plastiktapen
Forsigtig!
Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter. Berøring
kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse. Fjern
ikke kobberkontakterne. Det er nødvendige elektriske kontakter.
7.
Sæt blækpatronen ind i holderen i en svag opadgående vinkel, indtil den klikker
på plads.
8.
Luk printerdækslet.
Juster
blækpatronerne for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
Se
Vedligeholdelse af blækpatroner
for at få oplysninger om opbevaring af
blækpatroner.
Se
HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer
for at få yderligere oplysninger om
genbrug af tomme blækpatroner.
Advarsel!
Opbevar nye og brugte blækpatroner uden for børns rækkevidde.
Justering af blækpatroner
Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du justerer blækpatronerne, når du har
installeret en ny blækpatron.
Sådan justeres printeren
1.
Læg nyt almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-format i papirbakken.
2.
Åbn printerens
Værktøjskasse
.
Kapitel 11
58
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices