HP DeskJet D4100 user manual download (Page 59 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 100
1
Etiket med valgnummer
Dokumentation til printer: Du finder en liste med blækpatronernes valgnumre i
funktionsoversigten, der fulgte med printeren.
Dialogboksen Oplysninger om blækpatroner: Hvis du vil se en liste over
blækpatronernes valgnumre, kan du åbne printerens
Værktøjskasse
. Klik på
fanen
Anslået blækniveau
, og klik derefter på knappen
Oplysninger om
blækpatroner
.
Blækbackup-tilstand
Printeren kan udskrive med kun én blækpatron installeret. Der er flere oplysninger
under
Blækbackup-tilstand
.
Installationsvejledning
Sådan installeres en blækpatron
1.
Kontroller, at printeren er tændt.
2.
Læg almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-format i papirbakken.
3.
Åbn printerdækslet.
4.
Vent til blækpatronholderen bevæger sig til højre side af printeren og er inaktiv.
5.
Tryk ned på blækpatronen, og skub den ud af blækpatronholderen.
6.
Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern forsigtigt plastiktapen. Hold
blækpatronen, så kobberstrimmelen vender nedad og er rettet mod printeren.
Hjælp til HP Photosmart-software
57
Sample
This manual is suitable for devices