HP DeskJet D4100 user manual download (Page 58 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 100
11
Vedligeholdelse
Installation af blækpatroner
Justering af blækpatroner
Automatisk rensning af blækpatroner
Kalibrering af udskriftskvalitet
Udskrivning af en testside
Visning af anslået blækniveau
Vedligeholdelse af printerkabinet
Fjernelse af blæk fra huden og tøjet
Manuel rensning af blækpatroner
Vedligeholdelse af blækpatroner
Printerens værktøjskasse
Installation af blækpatroner
Inden du installerer nye blækpatroner i blækpatronholderen, skal du sikre dig, at du
har de korrekte blækpatroner til din printer.
Blækpatronkombinationer
Valgnumre
Blækbackup-tilstand
Installationsvejledning
Blækpatronkombinationer
Til udskrivning af de fleste dokumenter skal du bruge den trefarvede og den sorte
blækpatron. Ved udskrivning af fotografier kan du bruge fotoblækpatronen sammen
med den trefarvede blækpatron.
Installer altid den trefarvede blækpatron i venstre side af blækpatronholderen.
Installer den sorte eller fotoblækpatronen i højre side af blækpatronholderen.
Valgnumre
Kig efter blækpatronens valgnummer, når du køber blækpatroner.
Du kan se valgnummeret tre steder:
Etiket med valgnummer: Se etiketten på den blækpatron, du vil udskifte.
56
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices