HP DeskJet D4100 user manual download (Page 52 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 100
3.
Marker afkrydsningsfeltet
Vis udskriftseksempel
.
4.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Før dokumentet udskrives, vises et eksempel.
5.
Gør ét af følgende:
Klik på
OK
for at udskrive dokumentet.
Klik på
Annuller
for at annullere udskriftsjobbet. Juster eventuelt
udskriftsindstillingerne, før du udskriver dokumentet.
Tosidet udskrivning
Tosidet udskrivning, også kaldet dupleksudskrivning, giver dig mulighed for at
udskrive på begge sider af papiret. Udskrivning på begge sider af papiret er ikke bare
økonomisk, men også miljømæssigt forsvarligt.
Sådan udskrives et tosidet dokument.
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Udskrivningsgenveje
.
3.
På rullelisten
Hvad vil du gøre?
skal du klikke på
Tosidet, dupleksudskrivning
.
4.
Klik på
Manuelt
på rullelisten
Udskriv på begge sider
.
5.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Printeren udskriver de ulige sider først.
6.
Når de ulige sider er udskrevet, skal du lægge dem i bakken igen med den
udskrevne side opad.
7.
Klik på
Fortsæt
for at udskrive de lige sider.
Hvis du vil indbinde et tosidet dokument, kan du finde flere oplysninger i
Indbundne to-
sidede dokumenter
.
Indbundne to-sidede dokumenter
Hvis du vil indbinde udskrevne sider som en bog, kan du indstille
udskriftsindstillingerne, så de passer til indbinding.
Tosidede dokumenter kan indbindes som en bog (indbinding på en af siderne) eller
som en blok (indbinding i toppen). Bogindbinding er den mest almindelige type
indbinding.
Sådan udskrives et tosidet dokument med bogindbinding.
Følg
vejledningen
for grundlæggende tosidet indbinding.
Kapitel 9
50
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices