HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 100
8.
Klik på
OK
for at forlade dialogboksen
Brugerdefineret papirstørrelse
.
9.
Når du skal bruge en brugerdefineret papirstørrelse, skal du klikke på dens navn
på rullelisten
Størrelsen er
.
Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir
Brug printersoftwaren til at udskrive flere sider af et dokument på ét stykke papir.
Printersoftwaren tilpasser automatisk tekst og billeder i dokumentet til siden, der bliver
udskrevet.
Sådan udskrives flere sider på ét stykke papir
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Færdigbehandling
.
3.
Vælg det antal sider, der skal vises på hvert ark papir, på rullelisten
Sider pr. ark
.
4.
Klik på afkrydsningsfeltet
Udskriv siderammer
, hvis der skal vises en kant
omkring hvert sidebillede, der udskrives på papiret.
5.
Vælg et layout for siderne på rullelisten
Siderækkefølgen er
.
Siderækkefølgen vises øverst på fanen Færdigbehandling.
6.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Ændring af dokumentstørrelse
Brug printersoftwaren til at udskrive et dokument på et andet papirformat, end det er
formateret til. Det kan være nyttigt, hvis det korrekte papirformat ikke er tilgængeligt.
Hvis du f.eks. har oprettet et dokument, der er formateret til papir i letter-format, og
det papirformat ikke er tilgængeligt, kan du udskrive dokumentet på et andet
papirformat.
Sådan ændres størrelsen på et dokument til en anden papirstørrelse
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Effekter
.
3.
Marker afkrydsningsfeltet
Udskriv dokument på
, og vælg derefter det nye
papirformat på rullelisten.
Det rette papirformat er størrelsen på det papir, hvorpå du udskriver, ikke
størrelsen på det papir, hvortil dokumentet var formateret.
4.
Marker afkrydsningsfeltet
Tilpas størrelse
.
5.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Udskriftseksempel
Brug funktionen Udskriftseksempel til at få vist en udskrift på computeren, før du
udskriver et dokument. Hvis udskriften ikke ser rigtig ud, kan du annullere
udskriftsjobbet og justere udskriftsindstillingerne efter behov.
Sådan får du vist et eksempel på et udskrevet dokument
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Grundlæggende
.
Hjælp til HP Photosmart-software
49
Sample
This manual is suitable for devices