HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 100
Udskrivning i gråtoner
Sådan udskrives i gråtoner
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Farve
.
3.
Marker afkrydsningsfeltet
Udskriv i gråtoner
, og vælg derefter en
gråtoneindstilling.
4.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Indstilling af siderækkefølge
Siderækkefølgen bestemmer den rækkefølge, hvormed dine flersidede dokumenter
udskrives.
Sådan angives siderækkefølgen
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Grundlæggende
.
3.
Vælg en af følgende indstillinger:
Forside til bagside
: Den første side af dokumentet ligger øverst, når
dokumentet er udskrevet. Du behøver ikke sortere de udskrevne sider.
Bemærk!
Det tager længere tid at udskrive, hvis denne indstilling er
valgt.
Bagside til forside
: Den sidste side i dokumentet ligger øverst, når
dokumentet er udskrevet. Du skal sortere de udskrevne sider.
4.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Indstilling af en brugerdefineret papirstørrelse
Brug dialogboksen
Brugerdefineret papirstørrelse
til udskrivning på et særligt
papirformat.
Bemærk!
Denne funktion er ikke tilgængelig for alle papirtyper.
Sådan defineres en brugerdefineret papirstørrelse
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Papir/kvalitet
.
3.
Klik på knappen
Brugerdefineret
.
Dialogboksen Brugerdefineret papirstørrelse vises.
4.
Vælg en brugerdefineret papirstørrelse på rullelisten
Navn
.
5.
Skriv målene på den brugerdefinerede papirstørrelse i boksene
Bredde
og
Længde
.
De mindste og største dimensioner vises under hvert felt.
6.
Klik på måleenheden:
Tommer
eller
Millimeter
.
7.
Klik på
Gem
for at gemme den brugerdefinerede papirstørrelse.
Kapitel 9
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices