HP DeskJet D4100 user manual download (Page 22 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 100
Klik på en af følgende indstillinger for at finde ud af, hvordan du lægger papir i
printeren:
Udskrivning af fotos uden rammer
Udskrivning af fotos med en ramme
2.
Sæt kameraet eller en anden enhed i USB-porten på forsiden vha. et USB-kabel.
Den grønne tilslutningsindikator skal nu tænde. Der er flere oplysninger under
Om indikatorerne for USB-porten på forsiden
.
3.
Tænd for kameraet eller enheden, og indstil det til at overføre fotos.
I dokumentationen, der fulgte med kameraet, kan du se, hvordan du indstiller
kameraet eller enheden til at overføre fotos.
4.
Start HP Photosmart.
Hvis du sætter et HP digitalkamera i USB-porten på forsiden, starter programmet
HP Photosmart automatisk.
Hvis du tilslutter et ikke-HP digitalkamera eller en anden enheden, skal du trykke
på knappen Photosmart Express på printeren.
5.
Før du kan udskrive fotos, skal du overføre dem til computerens harddisk. Benyt
én af følgende fremgangsmåder:
Hvis fotoene vises øverst i HP Photosmart dialogboksen, skal du klikke på
Gem
og derefter følge vejledningen på skærmen.
Hvis fotoene ikke vises øverst i HP Photosmart dialogboksen, skal du klikke
Gennemse fotos
. Følg vejledningen på skærmen for at finde fotoene.
Klik på
Gem
, og følg derefter vejledningen på skærmen.
HP Photosmart dialogboksen vises, når filerne er overført.
6.
Klik på
Udskriv
, og følg derefter vejledningen på skærmen.
Der er flere oplysninger om brug af programmet HP Photosmart software i Hjælp til
HP Photosmart-software.
Om indikatorerne for USB-porten på forsiden
Indikatorerne for USB-porten på forsiden viser, om enheden er tilsluttet korrekt, og om
fotoene overføres.
Når kameraet er korrekt tilsluttet, lyser tilslutningsindikatoren.
Tilslutningsindikatoren blinker grønt, når der overføres foto.
Hvis kameraet ikke er indstillet korrekt til overføring af fotos, blinker fejlindikatoren.
Kapitel 6
20
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices