HP DeskJet D4100 user manual download (Page 2 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 100
© 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company
Oplysningerne i dette dokument kan
ændre uden varsel.
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, bearbejdning eller
oversættelse af dette materiale er
forbudt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Hewlett-Packard, med
undtagelse af det, der er tilladt i
henhold til loven om ophavsret.
De eneste garantier for HP produkter
og services findes i de erklæringer om
begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services.
Intet heri udgør eller må tolkes som
en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl og udeladelser heri.
Ophavsret
Microsoft, MS, MS-DOS og Windows
er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.
TrueType er et amerikansk
varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB og Acrobat er
varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated.
Terminologi og
konventioner
Der benyttes følgende terminologi og
konventioner i denne brugervejledning.
Termer
Der henvises også til HP Deskjet-
printeren som
HP Deskjet
,
HP-
printeren
eller
printeren
.
Forsigtigheds- og
advarselsmeddelelser
Forsigtig!
angiver en mulig skade på
HP Deskjet-printeren eller på andet
udstyr. Eksempel:
Forsigtig!
Rør ikke
blækpatronens dyser eller
kobberkontakter. Berøring
kan forårsage tilstopning,
blækfejl samt dårlig elektrisk
forbindelse.
Advarsel!
angiver en fare for dig eller
andre personer. Eksempel:
Advarsel!
Opbevar nye og
brugte blækpatroner uden
for børns rækkevidde.
Hjælp til handicappede
HP-printeren omfatter en række
funktioner, der gør den tilgængelig for
personer med handicap.
Visuel
Printersoftwaren er tilgængelig for
brugere, der er synshæmmede eller
har forringet syn, via brugen af
Windows-indstillingerne og -
funktionerne for Hjælp til
handicappede. Den understøtter også
hjælpeteknologi, f.eks. skærmlæsere,
Braille-læsere og tale-til-tekst-
programmer. Af hensyn til personer,
der er farveblinde, har farvede
knapper og faner, der er brugt i
softwaren og på HP-printeren, enkel
tekst eller enkle ikoner, der illustrerer
den pågældende handling.
Mobilitet
Funktionerne i printersoftwaren kan
udføres via tastaturkommandoer for
brugere, der er
bevægelseshæmmede. Softwaren
understøtter også Windows-
indstillinger for Hjælp til
handicappede, f.eks. Faste taster, Til/
fra-taster, Filtertaster og Musetaster.
Printerdæksler, -knapper, -
papirskuffer og -papirstyr kan
betjenes af brugere med reducerede
kræfter og reduceret rækkevidde.
Support
Du kan få yderligere oplysninger om
hjælp til handicappede for dette
produkt og HP's bestræbelser for at
opnå produkttilgængelighed på HP's
websted:
www.hp.com/accessibility
.
Sample
This manual is suitable for devices