HP DeskJet D4100 user manual download (Page 15 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 100
Udskriftsbakke
De udskrevne sider opbevares i udskriftsbakken.
1
Udskriftsbakke
Løft udskriftsbakken for at ilægge papir eller andre medier. Sænk udskriftsbakken
inden udskrivning.
Træk begge sektioner af udskriftbakkeforlængeren ud for at undgå, at papiret falder
ud af udskriftsbakken. Slå endeklappen på udskriftsbakken op, hvis du udskriver i
tilstanden Hurtigkladde.
1
Anden sektion af udskriftsbakkeforlængeren
2
Udskriftsbakkeforlængerens endeklap
Hjælp til HP Photosmart-software
13
Sample
This manual is suitable for devices