HP DeskJet D4100 user manual download (Page 13 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 100
1
Tilslutningsindikator
2
Fejlindikator
Når kameraet er korrekt tilsluttet, lyser tilslutningsindikatoren. Indikatoren for tilslutning
blinker grønt, når der udskrives via kameraet. Hvis kameraet ikke er indstillet korrekt
til download af fotos, blinker fejlindikatoren.
Bemærk!
Du kan også bruge USB-porten på forsiden til at downloade
billeder fra eksterne kortlæsere, USB flash-drev og andre USB-enheder.
Papirbakker
Du kan få flere oplysninger om papirbakkerne ved at vælge et af disse emner:
Udfoldning af papirbakkerne
Papirbakke
Papirstyr
Udskriftsbakke
Foldning af papirbakkerne
Udfoldning af papirbakkerne
Sådan foldes papirbakkerne ud
1.
Sænk papirbakken.
2.
Sænk udskriftsbakken.
Hjælp til HP Photosmart-software
11
Sample
This manual is suitable for devices