HP DeskJet D4100 user manual download (Page 11 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 100
1
Strømafbryder og -indikator
Strømindikatoren blinker, når et udskriftsjob behandles.
Forsigtig!
Brug altid strømafbryderen til at tænde og slukke for printeren.
Brug af et strømpanel, overspændingsbeskytter eller en vægkontakt, når
printeren tændes og slukkes, kan forårsage printersvigt.
Knappen Annuller udskrift
Printeren har også en knap til annullering af udskrivningen.
1
Knappen Annuller udskrift
Når du trykker på knappen Annuller udskrift, annulleres det aktuelle udskriftsjob.
Knappen Genoptag og indikatoren for genoptagelse
Indikatoren Genoptag blinker, når det er nødvendigt at udføre en handling, f.eks.
lægge papir i en bakke eller udbedre et papirstop. Når problemet er løst, skal du
trykke på knappen Genoptag for at fortsætte udskrivningen.
Hjælp til HP Photosmart-software
9
Sample
This manual is suitable for devices