HP DeskJet D4100 user manual download (Page 99 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 102
Hakemisto
A
arkistokorttien tulostaminen
37
arvioitu musteen määrä
62
asennus
ohjelma pysähtyy
66
asetukset
55
asiakirjan tulostaminen
32
asiakirjat tulostuvat hitaasti
tulostettavat asiakirjat ovat
monimutkaisia
89
asiakirja tulostuu hitaasti
järjestelmävaatimukset
89
Suurin mahdollinen dpi
valittu
89
tulostinohjelmisto on
vanhentunut
89
useita ohjelmia on auki
89
varamustetila
89
asiakirja tulostuu virheellisesti
asiakirja tulostuu paperin
laitaan tai vinoon
79
asiakirjojen koon
muuttaminen
51
C
CD-/DVD-painatustulostus
38
D
digitaaliset valokuvat
26
dpi, suurin mahdollinen
49
E
energiankulutus
94
energy consumption
95
Energy Star
94
esitteiden tulostaminen
40
etupaneelin USB-portti
ongelmat
76
tietoja
19
tulostaminen
19
valot
10, 20
Exif Print
28
F
FCC statement
95
FEMP
95
H
Hagaki-korttien tulostaminen
36
harmaasävytulostus
50
helppokäyttöisyys
2
Hewlett-Packard Companyn
ilmoitukset
2
HP Photosmart -ohjelmisto
lataaminen
57
huolto
tulostimen runko
62
tulostin
58
tulostuskasetit
63
J
julisteiden tulostaminen
44
julkaisujen tulostus
48
K
kaksipuolinen tulostus
52
kaksipuolisuus
52
kalvojen tulostaminen
39
kierrätys
mustekasetit
94
kirjeen tulostaminen
33
kirjekuoren tulostaminen
34
kirkkaus
27
korttien tulostaminen
41
kylläisyys
27
L
LED indicator statement
96
Lisätietoja-ohje
56
M
mukautettu paperikoko
50
muste, poistaminen iholta ja
vaatteista
62
musteen poistaminen iholta ja
vaatteista
62
Musteen tila -ikkuna
56
muste vähissä
62
muun asiakirjan tulostaminen
31
muut valokuvatyöt
29
N
nopea ja taloudellinen
tulostaminen
47
O
oletustulostin
54
onnittelukorttien tulostaminen
41
oppaassa esiintyvät käsitteet ja
merkintätavat
2
P
painikkeet
Jatka-painike
9
Photosmart Express
-painike
10
Tulostuksen
peruutuspainike
9
Virtapainike
8
paperilokerot
paperilokeroiden
avaaminen
11
paperilokeroiden
sulkeminen
14
syöttölokero
12
tulostelokero
13
paperinohjain
12
paperitukos
70
paperityyppi, valitseminen
48
Photosmart Express -painike
18
Photosmart Express-painike
18
postikortin tulostaminen
35
puhdistaminen
tulostimen runko
62
tulostuskasetit
automaattisesti
61
tulostuskasettien
manuaalinen
62
puhelintuen ajanjakso
tuen ajanjakso
90
päivitykset
HP Photosmart
-ohjelmisto
57
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
97
Sample
This manual is suitable for devices