HP DeskJet D4100 user manual download (Page 91 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 102
Asiakirja tulostuu hitaasti
Useita ohjelmia on auki
Tietokoneen resurssit eivät riitä tulostimen parhaimman mahdollisen nopeuden
käyttämiseen.
Lisää tulostimen nopeutta sulkemalla kaikki tarpeettomat sovellukset tulostuksen
ajaksi.
Tulostettavat asiakirjat, grafiikka tai valokuvat ovat monimutkaisia
Monimutkaiset, grafiikkaa tai valokuvia sisältävät asiakirjat tulostuvat hitaammin kuin
tekstiasiakirjat.
Tulostuslaaduksi on valittu Paras tai Suurin mahdollinen dpi
Tulostin tulostaa hitaammin, kun tulostuslaaduksi on valittu Paras tai Suurin
mahdollinen dpi. Tulostusnopeutta voi lisätä valitsemalla jonkin muun tulostuslaatutilan.
Varamustetila on käytössä
Tulostin saattaa toimia hitaammin, jos se on varamustetilassa. Lisätietoja on
kohdassa
Varamustetila
.
Lisää tulostusnopeutta käyttämällä tulostimessa kahta tulostuskasettia.
Tulostinohjelmisto on vanhentunut
Tietokoneeseen asennettu tulostinohjelmisto voi olla vanhentunut.
Lisätietoja tulostinohjelmiston päivittämisestä on kohdassa
Tulostimen
ohjelmistopäivitysten lataaminen
.
Tietokone ei vastaa järjestelmävaatimuksia
Jos tietokoneessa ei ole riittävästi työmuistia tai paljon vapaata kiintolevytilaa, tulostin
käsittelee työtä tavallista kauemmin.
1.
Tarkista, että tietokoneen kiintolevytila, työmuisti ja suorittimen nopeus vastaavat
järjestelmävaatimuksia.
Katso järjestelmävaatimukset tulostimen mukana toimitetusta hakuoppaasta.
2.
Vapauta kiintolevytilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.
Jos ongelma ei ratkea
Jos ongelmat eivät poistu vianmääritysohjeen aiheisiin tutustumisen jälkeen, katkaise
tietokoneen virta ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
Mikäli ongelma ei ratkea tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen, käy HP:n
teknisen tuen sivustossa osoitteessa
www.hp.com/support
.
Tietoa tukiprosessista on kohdassa
HP-tuki
.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
89
Sample
This manual is suitable for devices