HP DeskJet D4100 user manual download (Page 90 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 102
Jatka-valo vilkkuu
1
Jatka-valo
Jos Jatka-valo vilkkuu, tarkista seuraavat asiat:
Tulostimesta on saattanut loppua paperi.
Aseta paperi syöttölokeroon ja paina
Jatka
-painiketta.
Tulostimessa voi olla paperitukos.
Lisätietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa
Paperitukokset
.
Tulostuskasetit ovat tulostimeen tarkoitettuja kasetteja, ja ne on asennettu
asianmukaisesti.
Katso lisätiedot kohdista
Tulostuskasetit
ja
Asennusohjeet
.
Tulostimen toiminta on saattanut pysähtyä.
Lisätietoja ongelman korjaamisesta on kohdassa
Tulostimen toiminta on
pysähtynyt
.
Molemmat valot vilkkuvat
Tulostin on ehkä käynnistettävä uudelleen.
1.
Katkaise tulostimesta virta painamalla
virtapainiketta
. Kytke sitten tulostimeen
virta painamalla
virtapainiketta
uudelleen.
Jatka vaiheeseen 2, jos valojen vilkkuminen jatkuu.
2.
Katkaise tulostimesta virta painamalla
virtapainiketta
.
3.
Irrota tulostimen virtajohto pistorasiasta.
4.
Kytke virtajohto uudelleen pistorasiaan.
5.
Käynnistä tulostin painamalla
virtapainiketta
.
Etupaneelin USB-portin merkkivalot vilkkuvat
Jos etupaneelin USB-portin valot vilkkuvat,
noudata näitä ohjeita
.
Luku 12
88
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices