HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 102
Jos tämä virheilmoitus tulee näyttöön, varmista, että USB-kaapeli on korkeintaan
kolme metriä pitkä.
Huomautus
Saat parhaat tulostustulokset käyttämällä USB 2.0
-yhteensopivaa kaapelia.
Yleinen suojausvirhe
Yleinen suojausvirhe (GPF) on Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän virheilmoitus,
joka saadaan, kun ohjelmisto tai laite, esim. tulostin, yrittää suorittaa toimenpidettä,
jonka Windows on määrittänyt ongelmaksi.
Suojausvirhe saattaa syntyä useasta syystä. Ratkaise suojausvirhe kokeilemalla
seuraavia.
1.
Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä tulostaa toistamiseen.
2.
Yritä tulostaa toisilla asetuksilla tai määrityksillä.
3.
Mikäli ongelma ei ratkea
Käytä toista ohjelmaa, mikäli valittavissa.
Tarkista ohjelman myyjältä, onko ohjelmaan olemassa päivityksiä.
Varmista, että tietokoneessa on riittävä määrä työmuistia ja kiintolevytilaa.
Poista tietokoneelle tallentuneet väliaikaistiedostot.
Mikäli ongelma ei ratkea, käy HP:n teknisen tuen sivustossa osoitteessa
www.hp.com/
support
Tulostimen valot palavat tai vilkkuvat
Vilkkuvan valon merkitys
Virran merkkivalo vilkkuu
Jatka-valo vilkkuu
Molemmat valot vilkkuvat
Etupaneelin USB-portin merkkivalot vilkkuvat
Vilkkuvan valon merkitys
Tulostimen merkkivalot ilmaisevat laitteen tilan.
Luku 12
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices