HP DeskJet D4100 user manual download (Page 87 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 102
Tulostuskasetin virheilmoitukset
Jos saat tulostuskasetin virheilmoituksen, noudata näitä ohjeita.
Väärä tulostuskasetti -viesti
Tulostin tulostaa ainoastaan, kun laitteeseen on asennettu asianmukaiset
tulostuskasetit. Jos näyttöön tulee tulostuskasettiin liittyvä virheilmoitus, yhtä tai
useampaa kasettia ei voi käyttää tulostimessa.
Ratkaise ongelma noudattamalla ohjeita kohdassa
Väärä tulostuskasetti
.
Ilmoitus tulostuskasettiongelmasta
Tulostin ei voi tulostaa, jos tulostuskasetit ovat viallisia tai jos niitä ei ole asennettu
oikein.
Jos saat tulostuskasettiongelmaa koskevan virheilmoituksen, ratkaise ongelma
noudattamalla kohdassa
Tulostuskasetti on viallinen, tai sitä ei ole asennettu oikein
olevia ohjeita.
”Tulostuskasetin vaunu on pysähtynyt” -ilmoitus
Jos tulostin pysähtyy asiakirjan tulostamisen aikana, noudata kohdassa
Tulostimen
toiminta on pysähtynyt
olevia ohjeita.
”Tulostuskasetti on väärässä kasettipaikassa” -ilmoitus
Mikäli tämä ilmoitus tulee näyttöön, tulostuskasetti on asennettu tulostimen
kasettivaunun väärälle puolelle. Korjaa ongelma kohdassa
”Tulostuskasetti on
väärässä kasettipaikassa” -ilmoitus
annettuja ohjeita noudattamalla.
”Tulostetaan varamustetilassa” -ilmoitus
Jos saat tämän virheilmoituksen,
noudata näitä ohjeita
.
Muut virheilmoitukset
Jos saat virheilmoituksen, noudata näitä ohjeita.
Ilmoitus paperin loppumisesta
Jos näyttöön tulee ilmoitus paperin loppumisesta, toimi kohdan
Paperi on lopussa
ohjeiden mukaan.
”Virhe kirjoitettaessa kohteeseen USB-portti” -ilmoitus
Tulostin ei ehkä saa asianmukaisia tietoja toisesta USB-laitteesta tai USB-
keskittimestä. Kytke tulostin suoraan tietokoneen USB-porttiin.
”Kaksisuuntaisen tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen ei onnistu”- tai
”Tulostin ei vastaa” -ilmoitus
Tiedonsiirtoyhteys tulostimen ja tietokoneen välillä ei välttämättä toimi, jos USB-
kaapeli on liian pitkä.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
85
Sample
This manual is suitable for devices