HP DeskJet D4100 user manual download (Page 86 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 102
Valokuvapaperi, jossa on repäisynauha
Jos reuna on repäisynauhan alapuolella, poista repäisynauha.
Jos reuna on repäisynauhan yläpuolella, toimi seuraavasti:
Kohdista tulostuskasetit
.
Varmista, että ongelma ei johdu lähdekuvasta. Jos esimerkiksi tulostat
skannattua kuvaa, varmista, että kuvaa ei ole skannattu vinossa.
HP Photosmart Express -ohjelmistoa ei ole asennettu
Painoit tulostimen Photosmart Express -painiketta, mutta tietokoneeseen ei ole
asennettu HP Photosmart Express -ohjelmistoa.
Tietokoneeseen on asennettava HP Photosmart Express -ohjelmisto, ennen kuin
Photosmart Express -painiketta voi käyttää. Aseta tulostimen mukana toimitettu HP:n
ohjelmisto-CD-levy levyasemaan. Asenna HP Photosmart Express -ohjelmisto
seuraamalla näytössä annettavia ohjeita.
Virheilmoitukset
Tulostuskasetin virheilmoitukset
Muut virheilmoitukset
Luku 12
84
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices