HP DeskJet D4100 user manual download (Page 85 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 102
Haalistumia esiintyy valokuvan reunojen lähellä
kokeile seuraavaa:
Asenna tulostimeen
valokuvatulostuskasetti
ja kolmivärikasetti.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
, napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä
ja määritä
Tulostuslaatu
-asetukseksi
Suurin mahdollinen dpi
.
Valokuvassa on ylimääräinen reuna
Useimmat paperityypit
Valokuvapaperi, jossa on repäisynauha
Useimmat paperityypit
Jos valokuvassa on ylimääräinen reuna, kokeile jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
Kohdista tulostuskasetit
.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
, napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä
ja tarkista, että valittu paperikoko vastaa sekä valokuvan paperikokoa että
syöttölokeroon ladatun paperin kokoa.
Varmista, että ongelma ei johdu lähdekuvasta. Jos esimerkiksi tulostat
skannattua kuvaa, varmista, että kuvaa ei ole skannattu vinossa.
Tarkista, että käyttämäsi sovellus tukee reunatonta tulostusta.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
83
Jos kuvassa näkyy haalistumista noin 2,5–6,3 senttimetrin etäisyydellä kuvan reunoista,
Sample
This manual is suitable for devices