HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 102
Mustetahrat
Jos tulosteen takapuolelle on levinnyt mustetta tai paperit tarttuvat toisiinsa, toimi
seuraavasti:
Käytä HP:n valokuvapaperia.
Varmista, ettei valokuvapaperi ole käpristynyt. Jos valokuvapaperi on käpristynyt,
työnnä paperi muovipussiin ja taivuta kevyesti vastakkaiseen suuntaan, kunnes
paperi on oiennut.
Valokuva on osittain haalistunut
Valokuva saattaa haalistua reunoilta tai reunojen läheltä.
Haalistumia esiintyy valokuvan reunoilla
Haalistumia esiintyy valokuvan reunojen lähellä
Haalistumia esiintyy valokuvan reunoilla
Varmista, ettei valokuvapaperi ole käpristynyt. Jos valokuvapaperi on käpristynyttä,
pistä se muovipussiin ja taivuta käpristymää varovasti vastakkaiseen suuntaan,
kunnes paperi on tasainen. Jos ongelma toistuu, käytä paperia, joka ei ole käpristynyt.
Katso valokuvapaperin käpristymisen estämistä koskevat lisätiedot kohdasta
Valokuvapaperin säilyttäminen ja käsittely
.
Luku 12
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices