HP DeskJet D4100 user manual download (Page 83 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 102
Valokuvassa on vaakasuoria juovia
Jos valokuvissa on vaaleita tai tummia vaakasuoria juovia, toimi seuraavasti:
1.
Puhdista
tulostuskasetit.
2.
Tulosta valokuva uudelleen.
3.
Jos asiakirjoissa näkyy vieläkin juovia,
kalibroi tulostuslaatu
.
Tulostuslaadun kalibroimista varten tulostimessa on oltava asennettuna sekä
valokuvatulostuskasetti että kolmivärikasetti.
4.
Tulosta valokuva uudelleen.
Kuva tulostuu vinosti
Varmista, että ongelma ei johdu lähdekuvasta. Jos esimerkiksi tulostat skannattua
kuvaa, varmista, että kuvaa ei ole skannattu vinossa.
Jos ongelma ei johdu lähdekuvasta, toimi seuraavasti:
1.
Poista syöttölokerosta kaikki paperit.
2.
Lisää paperi oikein syöttölokeroon.
3.
Tarkista, että paperiohjain on tiiviisti paperin reunaa vasten.
4.
Seuraa paperityypin mukaisia paperin lisäysohjeita.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
81
Sample
This manual is suitable for devices