HP DeskJet D4100 user manual download (Page 82 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 102
Valokuvan vaaleassa osassa on juovia
Valokuvassa on vaakasuoria juovia
Kuva tulostuu vinosti
Mustetahrat
Valokuva on osittain haalistunut
Valokuvassa on ylimääräinen reuna
Reunattoman tulostuksen ohjeet
Reunattomat valokuvat ja esitteet tulostat seuraavasti:
Varmista, että
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehden avattavassa
Paperikoko
-
luettelossa määritetty paperikoko vastaa paperilokerossa olevan paperin kokoa.
Valitse paperityyppi
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehden avattavasta
Paperityyppi
-luettelosta.
Kun tulostat harmaasävyisenä, valitse
Väri
-välilehden
Tulosta
harmaasävyisenä
kohdasta
Korkea laatu
.
Älä tulosta asiakirjoja ilman reunoja, jos laite on varamustetilassa. Tulostimessa
pitää aina olla asennettuna kaksi tulostuskasettia, jos tulostetaan reunattomia
asiakirjoja.
Lisätietoja on kohdassa
Varamustetila
.
Valokuvan vaaleassa osassa on juovia
Jos valokuvan vaaleassa alueessa (noin 63 millimetrin päässä kuvan toisesta pitkästä
reunasta) esiintyy vaaleita juovia, kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja:
Asenna tulostimeen
valokuvatulostuskasetti
.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
, napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä
ja määritä
Tulostuslaatu
-asetukseksi
Suurin mahdollinen dpi
.
Luku 12
80
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices