HP DeskJet D4100 user manual download (Page 81 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 102
Asiakirja tulostuu virheellisesti
Teksti ja kuvat kohdistuvat väärin
Asiakirja tulostuu paperin laitaan tai vinoon
Osa tulosteesta puuttuu, tai se tulostuu väärään paikkaan
Kirjekuori tulostuu vinosti
Asiakirja ei vastaa uusia tulostusasetuksia
Teksti ja kuvat kohdistuvat väärin
Jos tulosteiden teksti ja kuvat kohdistuvat väärin,
kohdista
tulostuskasetit.
Asiakirja tulostuu paperin laitaan tai vinoon
1.
Varmista, että paperi on asetettu syöttölokeroon oikein.
2.
Tarkista, että paperiohjain on tiiviisti paperin reunaa vasten.
3.
Tulosta asiakirja uudelleen.
Osa tulosteesta puuttuu, tai se tulostuu väärään paikkaan
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
ja vahvista seuraavat asetukset:
Välilehti
Asetus
Perusasetukset
Suunta
: varmista, että paperin suunta on oikea.
Paperi/laatu
Koko
: varmista asianmukainen paperikoko.
Tehosteet
Skaalaa sopivaksi
: skaalaa teksti ja kuvat
siten, että ne sopivat paperille, valitsemalla
tämä asetus.
Viimeistely
Julistetulostus
: varmista, että
Pois käytöstä
on valittuna.
Jos asiakirjan osia yhä puuttuu, tulostusohjelmiston asetukset ovat voineet korvata
tulostimen asetukset. Määritä oikeat tulostusasetukset tulostusohjelmistossa.
Kirjekuori tulostuu vinosti
1.
Työnnä läppä kirjekuoren sisään ennen kuin asetat kuoren tulostimeen.
2.
Varmista, että paperinohjain on tiiviisti paperin reunaa vasten.
3.
Tulosta kirjekuori uudelleen.
Asiakirja ei vastaa uusia tulostusasetuksia
Tulostimen asetukset voivat poiketa tulostusohjelmiston tulostusasetuksista. Määritä
oikeat tulostusasetukset sovelluksessa.
Reunattomien asiakirjojen ongelmat
Reunattoman tulostuksen ohjeet
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
79
Sample
This manual is suitable for devices