HP DeskJet D4100 user manual download (Page 79 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 102
Tulostimeen liitetyn digitaalikameran kuvat eivät tulostu
On useita mahdollisia syitä, miksi tulostimeen liitetyn digitaalikameran valokuvat eivät
tulostu.
Digitaalikamera ei ole oikeassa tilassa valokuvien lataamista varten.
Tulostin ei tue kameran kuvatiedostomuotoa.
Kamerasta ei ole valittu tulostettavia valokuvia.
Tarkista, että digitaalikamera tallentaa kuvat tiedostomuodossa, jota HP Photosmart
-ohjelmisto tai muu kuvien tulostusohjelma tukee.
Ennen kuin liität digitaalikameran tulostimen etuosan USB-porttiin, valitse joitakin
kuvia kamerasta tulostettaviksi.
Lisätietoja HP Photosmart -ohjelmiston käytöstä on kohdassa HP Photosmart
-ohjelmiston ohje.
Etupaneelin USB-portin merkkivalot vilkkuvat
1
Yhteysvalo
2
Virhevalo
Merkkivalojen tila
Tehtävä
Yhteys- ja virhevalo vilkkuvat viiden
sekunnin ajan
Tulostimen ja kameran välinen yhteys
on katkennut kesken tulostuksen.
Tarkista USB-liitos.
Yhteysvalo palaa ja virhevalo vilkkuu
Kameraa ei ole asetettu oikeaan tilaan
kuvien siirtoa varten.
Vaihda kameran tilaa.
Yhteysvalo ei pala, mutta virhevalo palaa
Etuosan USB-porttiin on liitetty laite
(esimerkiksi hiiri), jota ei tueta.
Poista laite, jota ei tueta.
Tulostuslaatu on huono
Juovat sekä puuttuvat rivit
Tuloste on haalistunut
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
77
Sample
This manual is suitable for devices