HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 102
Väärä tulostuskasetti
Tulostin tulostaa ainoastaan, kun laitteeseen on asennettu asianmukaiset
tulostuskasetit.
Tulostuskasettien oikeellisuuden varmistaminen
1.
Avaa tulostimen kansi.
2.
Lue kasetin päälle merkitty valintanumero.
1
Valintanumerotarra
2
Takuuaika
3.
Tutustu tulostimen yhteydessä käytettävissä olevien tulostuskasettien luetteloon.
a.
Avaa tulostimen
Työkalut
.
b.
Napsauta
Arvioitu musteen taso
-välilehteä.
c.
Valitse
Värikasetin tiedot
-painike ja näytä tulostuskasettien
valintanumeroiden luettelo.
Tulostuskasettien numerot voidaan tarkistaa myös tulostimen mukana
toimitetusta hakuoppaasta.
4.
Tarkista tulostuskasettiin merkitty takuuaika.
5.
Jos tulostuskasetin valintanumero on väärä tai jos takuu on rauennut, asenna
uusi tulostuskasetti. Lisätietoja on kohdassa
Asennusohjeet
.
6.
Sulje tulostimen kansi.
Jos Jatka-merkkivalo ei vilku, jatka asiakirjan tulostamista.
Mikäli Jatka-merkkivalo vilkkuu, käy HP:n teknisen tuen sivustossa osoitteessa
www.hp.com/support
.
Tulostuskasetti on viallinen, tai sitä ei ole asennettu oikein
Tulostin ei voi tulostaa, jos tulostuskasetit ovat viallisia tai jos niitä ei ole asennettu
oikein.
Ongelman ratkaiseminen
1.
Avaa tulostimen kansi.
2.
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
Jos näytössä näkyy virheilmoitus, poista tulostuskasetti, jonka nimi
ilmoitetaan virheilmoituksessa. Siirry vaiheeseen 3.
Ellei näytössä ole virheilmoitusta, poista kaikki tulostuskasetit ja asenna ne
uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa
Asennusohjeet
.
Ellei tämä poista virhettä, jatka vaiheeseen 3.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
73
Sample
This manual is suitable for devices