HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 102
Paperin paino
Laite saattaa tulostaa usealle arkille kerrallaan, jos paperin paino on pienempi kuin
suositeltu
paperin paino
. Käytä suositusten mukaista paperia.
Paperi on voitu lisätä lokeroon väärin
Tulostin saattaa tulostaa useita arkkeja kerralla, mikäli paperi on asetettu liian kauas
tulostimen takaosaan, tai jos paperinohjain ei ole tiiviisti paperia vasten. Aseta paperi
uudelleen paperilokeroon, työnnä sitä, kunnes tunnet esteen tulevan vastaan ja vedä
sitten paperinohjain tiiviisti paperipinoa vasten.
Laite saattaa tulostaa useille arkeille kerralla, jos tulostimessa on monentyyppistä
paperia. Esimerkiksi niin, että valokuvapaperin joukossa on tavallista paperia.
Tyhjennä paperilokero ja lataa siihen pelkästään nykyisessä tulostustyössä
käytettävää paperia.
Tulostimen toiminta on pysähtynyt
Jos tulostimen toiminta lakkaa asiakirjan tulostamisen yhteydessä, paina Jatka-
painiketta. Mikäli tulostin ei aloita tulostamista, nosta tulostimen kansi ja irrota
virtajohto tulostimen takaosasta.
Varoitus
Tarkista ensin, onko tulostimessa irtonaisia tai särkyneitä osia.
Mikäli irtonaisia tai särkyneitä osia on, siirry osoitteeseen
www.hp.com/support
.
Jos taas irronneita tai särkyneitä osia ei löydy, toimi seuraavasti.
1.
Poista mahdolliset toiminnan esteet, kuten pakkausteippi tai -materiaalit, jotka
estävät tulostuskasettien edestakaisen liikkeen.
2.
Varmista, että tulostuskasetit on asennettu asianmukaisesti kasettivaunuun.
Lisätietoja on kohdassa
Asennusohjeet
.
3.
Varmista, että kolmivärikasetti on asennettu vaunun vasemmalle puolelle ja että
musta tulostuskasetti sekä valokuvatulostuskasetti ovat vaunun oikealla puolella.
4.
Tarkista ja selvitä mahdolliset paperitukokset.
Lisätietoja on kohdassa
Paperitukokset
.
5.
Sulje tulostimen kansi.
6.
Liitä virtajohto tulostimen takaosaan ja kytke sitten virta tulostimeen.
Jos Jatka-merkkivalo ei vilku, jatka asiakirjan tulostamista.
Jos Jatka-valo vilkkuu,paina
Jatka
-painiketta.
Jos valo jatkaa vilkkumista,toista vaiheet.
Tulostuskasetteihin liittyvät ongelmat
Väärä tulostuskasetti
Tulostuskasetti on viallinen, tai sitä ei ole asennettu oikein
”Tulostetaan varamustetilassa” -ilmoitus
”Tulostuskasetti on väärässä kasettipaikassa” -ilmoitus
Luku 12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices