HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 102
Paperinsyöttöongelmat
Tulostimen paperinsyöttö ei toimi
Tulostin työntää paperit ulos
Paperi on lopussa
Tulostin tulostaa useille arkeille kerralla
Tulostimen paperinsyöttö ei toimi
Kokeile seuraavia ratkaisuja.
Vähennä arkkeja syöttölokerosta.
Poista paperi ja lisää se syöttölokeroon uudelleen.
Käytä eri paperia.
Tulostin työntää paperit ulos
Jos tulostin työntää paperin ulos, kokeile seuraavaa.
Tarkista, että muovinen suojateippi on poistettu tulostuskaseteista.
Jos tulostat reunatonta asiakirjaa ja Jatka-valo vilkkuu, yrität ehkä tulostaa
reunatonta asiakirjaa, vaikka tulostimeen on asennettu ainoastaan musta
tulostuskasetti. Aina kun tulostat reunatonta asiakirjaa, pidä kolmivärikasetti sekä
musta tulostuskasetti tai valokuvatulostuskasetti asennettuna tulostimessa.
Paperi on lopussa
Valitse tilanteen edellyttämät toimenpiteet.
Syöttölokerossa on paperia
Syöttölokero on tyhjä
Syöttölokerossa on paperia
1.
Tarkista seuraavat asiat:
Syöttölokerossa on riittävästi paperia (vähintään kymmenen arkkia).
Syöttölokerossa ei ole liikaa paperia.
Paperipino koskettaa syöttölokeron takaseinää.
2.
Työnnä paperinohjainta siten, että se tulee tiiviisti paperin reunaa vasten.
3.
Jatka tulostusta painamalla
Jatka
-painiketta.
Syöttölokero on tyhjä
1.
Lisää syöttölokeroon paperia.
2.
Jatka tulostusta painamalla
Jatka
-painiketta.
Tulostin tulostaa useille arkeille kerralla
Jos tulostin tulostaa kerralla useille arkeille, tarkista seuraavat asiat.
Paperin paino
Paperi on voitu lisätä lokeroon väärin
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
71
Sample
This manual is suitable for devices