HP DeskJet D4100 user manual download (Page 72 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 102
Paperitukokset
Paperitukoksen poistaminen
1.
Paina
Jatka
-painiketta.
Jos tukos ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2.
Katkaise virta tulostimesta.
3.
Poista takaluukku. Käännä kahvaa oikealle ja vedä luukku ulos.
4.
Poista tulostimen sisään mahdollisesti jäänyt paperi vetämällä se pois takakautta.
Kun tulostat tarroja, tarkista, ettei tarroja ole irronnut tarra-arkin kulkiessa
tulostimen läpi.
5.
Sulje takaluukku takaisin paikalleen.
6.
Mikäli paperitukosta ei voi selvittää tulostimen takaa, nosta tulostimen kansi ylös,
poista paperitukos tulostimen etuosasta ja laske kansi takaisin alas.
Varoitus
Poista paperitukos varovasti, sillä tulostin voi vaurioitua, kun
paperitukos poistetaan etukautta.
7.
Kytke tulostimeen virta ja paina sitten
Jatka
-painiketta.
8.
Tulosta asiakirja uudelleen.
Huomautus
Jos paperitukoksia esiintyy usein, kokeile tulostaa hieman
paksummalle paperille. Katso lisätietoja papereiden painoista kohdasta
Tulostimen tekniset tiedot
.
Luku 12
70
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices