HP DeskJet D4100 user manual download (Page 71 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 102
Tarkista tulostimen kaapeliliitäntä
Jos tulostin ja tietokone on liitetty toisiinsa USB-kaapelilla mutta tiedonsiirto niiden
välillä ei onnistu, kokeile seuraavaa:
Varmista, että virtajohto on liitetty tulostimeen ja pistorasiaan.
Tarkasta USB-kaapeli. Jos käytät vanhaa kaapelia, se ei ehkä toimi oikein. Jos
huomaat ongelmia, USB-kaapeli on ehkä vaihdettava. Varmista myös, että
kaapelin pituus ei ylitä kolmea metriä.
Tarkista tulostimen ja tietokoneen väliset liitännät. Varmista, että USB-kaapeli on
tiukasti kiinni tulostimen takaosan USB-portissa. Varmista, että USB-kaapelin
toinen pää on kytketty tietokoneen USB-porttiin. Kun kaapeli on tiukasti kiinni,
katkaise tulostimesta virta ja kytke virta uudelleen.
Jos liität tulostimen USB-keskittimen kautta, varmista, että keskittimeen on
kytketty virta. Jos keskitin on käytössä, yritä yhteyttä tulostimesta suoraan
tietokoneeseen.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen toiseen USB-liitäntään. Kun olet tarkistanut
yhteydet, käynnistä tietokone uudelleen. Katkaise tulostimen virta ja kytke se
uudelleen.
Huomautus
Saat parhaat tulostustulokset käyttämällä USB 2.0
-yhteensopivaa kaapelia.
Tulostusjonon poistaminen
Kun aloitat tulostustyön, se lähetetään tulostusjonoon. Jos tulostin pysähtyy ennen
kuin tulostustyö on valmis, tulostustyö on saattanut keskeytyä tulostusjonossa.
Jonoon keskeytyneen tulostustyön poistaminen
1.
Valitse
Käynnistä
,
Asetukset
ja sitten
Tulostimet
.
2.
Kaksoisnapsauta HP Deskjet -tulostimen nimeä.
3.
Napsauta
Printer
(Tulostin) -valikkoa ja valitse sitten
Pause Printing
(Keskeytä
tulostus).
4.
Valitse
Printer
(Tulostin) -valikosta seuraavaksi
Cancel All Documents
(Peruuta
kaikki tiedostot).
5.
Vahvista peruutus valitsemalla
Yes
(Kyllä).
6.
Poista
Printer
(Tulostin) -valikosta valinta kohdasta
Pause Printing
(Keskeytä
tulostus).
7.
Jos tulostusjonossa on edelleen asiakirjoja, käynnistä tietokone uudelleen.
8.
Jos uudelleenkäynnistyksen jälkeenkin tulostusjonossa on asiakirjoja, tee vaiheet
1–6 uudelleen.
Mikäli tulostin ei tästä huolimatta tulosta
1.
Valitse seuraavista aiheista se, joka kuvaa ongelmaa parhaiten.
Paperitukokset
Paperi on lopussa
Tulostin työntää paperit ulos
Tulostimen toiminta on pysähtynyt
2.
Jos tulostin ei vieläkään tulosta, sammuta tietokone ja käynnistä se uudelleen.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
69
Sample
This manual is suitable for devices