HP DeskJet D4100 user manual download (Page 69 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 102
5.
Napsauta
Peruuta
ja käynnistä tietokone uudelleen.
6.
Katkaise virta tulostimesta ja irrota sitten USB-kaapeli ja virtajohto.
7.
Sulje kaikki virustentorjuntaohjelmistot tai muut tietokoneessa käytössä olevat
ohjelmat.
Huomautus
Poistu virustentorjuntaohjelmasta noudattamalla valmistajan
ohjeita.
8.
Asenna tulostinohjelmisto uudelleen:
a.
Aseta tulostinohjelmisto-CD-levy levyasemaan.
b.
Seuraa näytön ohjeita. Kun asennusohjelma antaa kehotteen, liitä USB-
kaapeli ja virtajohto tulostimeen ja varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
Huomautus
Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin ohjeissa
pyydetään tekemään niin.
c.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
9.
Käynnistä viruksentorjuntaohjelmisto uudelleen.
”Tuntematon laite” -ilmoitus tulee näyttöön
Näyttöön saattaa avautua asennuksen aikana ”Tuntematon laite” -ilmoitus, kun liität
USB-kaapelin tulostimeen ja tietokoneeseen. Syynä saattaa olla viallinen USB-kaapeli.
Huomautus
Tämä ei ole ongelma Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä. Jos
käytät Windows 2000 -käyttöjärjestelmää ja tämä viesti tulee näyttöön, voit
jatkaa ohjelmiston asentamista.
Ongelman ratkaiseminen
1.
Irrota USB-kaapeli tulostimesta.
2.
Irrota virtajohto tulostimesta.
3.
Odota noin 30 sekuntia.
4.
Kiinnitä virtajohto takaisin tulostimeen.
5.
Kiinnitä USB-kaapeli uudelleen tulostimeen.
6.
Jos ”Tuntematon laite” -ilmoitus näkyy edelleen näytössä, vaihda USB-kaapeli.
Tulostimen nimi ei näy
Jos tulostinohjelmisto näytti asentuvan oikein mutta tulostimen nimi ei näy
tulostinluettelossa, kun napsautat
Tulosta
-painiketta
Tiedosto
-valikossa tai
Ohjauspaneelin Tulostimet-kansiossa, yritä asentaa tulostin uudelleen.
Tulostinohjelmiston asentaminen uudelleen
1.
Sulje kaikki virustentorjuntaohjelmistot tai muut tietokoneessa käytössä olevat
ohjelmat.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
67
Sample
This manual is suitable for devices