HP DeskJet D4100 user manual download (Page 68 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 102
12
Vianmääritys
Asennusongelmat
Tulostin ei tulosta
Paperitukokset
Paperinsyöttöongelmat
Tulostimen toiminta on pysähtynyt
Tulostuskasetteihin liittyvät ongelmat
Valokuvat eivät tulostu oikein
Etupaneelin USB-portin ongelmat
Tulostuslaatu on huono
Asiakirja tulostuu virheellisesti
Reunattomien asiakirjojen ongelmat
HP Photosmart Express -ohjelmistoa ei ole asennettu
Virheilmoitukset
Tulostimen valot palavat tai vilkkuvat
Asiakirja tulostuu hitaasti
Jos ongelma ei ratkea
Asennusongelmat
Jos ohjelmiston asennusohjelma pysähtyy tai asennus epäonnistuu, lue lisätietoa
seuraavista aiheista:
Asennusohjelma pysähtyy
”Tuntematon laite” -ilmoitus tulee näyttöön
Tulostimen nimi ei näy
Mikäli ongelma ei ratkea, käy HP:n teknisen tuen sivustossa osoitteessa
www.hp.com/
support
.
Asennusohjelma pysähtyy
Jos asennusohjelma pysähtyy uuden laitteen etsinnän aikana, jokin seuraavista
seikoista aiheuttaa yhteysongelman:
USB-kaapeli on vanha tai viallinen.
Jokin ohjelma, kuten virustentorjuntaohjelma, on käytössä.
Tietokoneessa on kytkettynä jokin toinen laite, kuten skanneri.
Ongelman ratkaiseminen
1.
Varmista, ettei tietokoneeseen ole liitetty muita USB-laitteita kuin tulostin,
näppäimistö ja hiiri.
2.
Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
3.
Varmista, että tulostin on liitetty suoraan tietokoneen USB-porttiin (eikä USB-
keskittimen kautta).
4.
Jos asennusohjelma ei vieläkään löydä tulostinta, vaihda USB-kaapeli ja jatka
sitten seuraavaan kohtaan.
66
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices