HP DeskJet D4100 user manual download (Page 66 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 102
Huolto-ohjeita
Pidä tulostuskasetit suljetuissa pakkauksissaan siihen asti, kunnes niitä tarvitaan.
Tulostuskasetit on säilytettävä huoneenlämmössä (15–35 °C tai 59–95 °F).
Älä poista mustesuuttimien päällä olevaa muoviteippiä ennen kuin olet valmis
asentamaan tulostuskasetin tulostimeen. Jos muoviteippi on irronnut
tulostuskasetista, älä yritä kiinnittää sitä uudelleen. Teipin kiinnittäminen
uudelleen vahingoittaa tulostuskasettia.
Säilytysohjeita
Kun poistat tulostuskasetit tulostimesta, säilytä niitä ilmatiiviissä muoviastiassa.
Varmista, että mustesuuttimet ovat alaspäin mutta eivät osu astiaan.
Tulostuskasetin suojus
Jos olet ostanut HP:n valokuvatulostuskasetin, voit säilyttää sitä tulostuskasetin
mukana toimitettavassa suojuksessa.
Tulostuskasetin asettaminen tulostuskasetin suojukseen
Työnnä tulostuskasetti loivassa kulmassa suojuksen sisään ja napsauta se
tukevasti paikalleen.
Tulostuskasetin poistaminen tulostuskasetin suojuksesta
1.
Irrota tulostuskasetti painamalla suojakotelon yläreunaa alas- ja taaksepäin.
2.
Työnnä tulostuskasetti ulos kotelosta.
Varoitus
Tulostuskasettia ei saa pudottaa. Kasetti saattaa pudotessa
vahingoittua.
Luku 11
64
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices