HP DeskJet D4100 user manual download (Page 63 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 102
3.
Valitse
Kohdista tulostuskasetit
.
4.
Valitse
Kohdista
ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
HP Deskjet tulostaa testisivun, kohdistaa tulostuskasetit ja kalibroi tulostimen.
Kierrätä tai hävitä testisivu.
Tulostuskasettien automaattinen puhdistaminen
Jos tulostetuilta sivuilta puuttuu viivoja tai pisteitä tai niissä on mustejuovia,
tulostuskasettien muste voi olla loppumassa tai tulostuskasetit on puhdistettava.
Lisätietoja on kohdassa
Ohjeellisten mustemäärien näyttäminen
.
Jos tulostuskasettien muste ei ole loppumassa, puhdista tulostuskasetit
automaattisesti.
Tulostuskasettien puhdistaminen
1.
Avaa tulostimen
Työkalut
.
2.
Valitse
Puhdista tulostuskasetit
.
3.
Valitse
Puhdista
ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
Jos tulosteista puuttuu rivejä tai pisteitä puhdistamisen jälkeenkin,
puhdista
tulostuskasetin kontaktipinnat manuaalisesti
.
Varoitus
Puhdista kasetit vain tarvittaessa. Tarpeeton puhdistaminen
kuluttaa mustetta ja lyhentää kasettien käyttöikää.
Tulostuslaadun kalibroiminen
Kalibroi tulostuslaatu, jos kolmivärikasetilla ja mustalla tulostuskasetilla tulostetuissa
asiakirjoissa on vaaleita tai tummia vaakasuoria raitoja.
Ennen kuin kalibroit tulostuslaadun,
puhdista tulostuskasetit
ja tulosta asiakirja
uudelleen. Jos asiakirjoissa näkyy vieläkin raitoja, kalibroi tulostuslaatu.
Tulostuslaadun kalibroiminen
1.
Lisää paperilokeroon Letter- tai A4-kokoista käyttämätöntä valkoista paperia.
2.
Varmista, että tulostimeen on asennettu sekä musta tulostuskasetti että
kolmivärikasetti
.
3.
Avaa tulostimen
Työkalut
.
4.
Valitse
Tulostuslaadun kalibrointi
.
5.
Valitse
Jatka
. Toimi sitten näytön ohjeiden mukaan.
Testisivun tulostaminen
Voit tulostaa testisivun, josta näet tulostusasetuksiin tekemiesi muutosten vaikutukset.
Testisivun tulostaminen
1.
Avaa tulostimen
Työkalut
.
2.
Napsauta
Tulosta testisivu
-painiketta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
61
Sample
This manual is suitable for devices