HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 102
Tulostettavan asiakirjan esikatselu
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Perusasetukset
-välilehteä.
3.
Valitse
Näytä tulostuksen esikatselu
-valintaruutu.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Ennen kuin asiakirja tulostetaan, se näytetään esikatselukuvassa.
5.
Valitse jompikumpi seuraavista:
Tulosta työ valitsemalla
OK
.
Voit peruuttaa tulostustyön valitsemalla
Peruuta
. Tee tarvittavat muutokset
tulostusasetuksiin ennen kuin tulostat asiakirjan.
Kaksipuolinen tulostus
Kaksipuolisen tulostuksen avulla voit tulostaa paperin molemmille puolille. Paperin
molemmille puolille tulostaminen on sekä taloudellista että ympäristön kannalta
suositeltavaa.
Kaksipuolisen asiakirjan tulostaminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse avattavasta
Mitä haluat tehdä?
-luettelosta
Kaksipuolinen tulostus
.
4.
Valitse avattavasta
Tulosta molemmat puolet
-luettelosta
Manuaalisesti
.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Tulostin tulostaa ensin parittomat sivut.
6.
Kun parittomat sivut ovat tulostuneet, aseta tulostetut sivut takaisin tulostimeen
tulostettu puoli ylöspäin.
7.
Tulosta parilliset sivut valitsemalla
Jatka
.
Lisätietoja sidotun kaksipuolisen asiakirjan luomisesta on kohdassa
Sidotut
kaksipuoliset asiakirjat
.
Sidotut kaksipuoliset asiakirjat
Jos haluat sitoa tulostetut sivut kirjaksi, voit muokata tulostusasetuksia sitomiseen
sopiviksi.
Sidotuissa kaksipuolisissa asiakirjoissa voidaan soveltaa kirjasidontaa (sidos sivulla)
tai lehtiösidontaa (sidos yläreunassa). Kirjasidonta on yleisimmin käytetty sidontatapa.
Luku 9
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices