HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 102
7.
Tallenna mukautettu paperikoko valitsemalla
Tallenna
.
8.
Sulje
Mukautettu paperikoko
-valintaikkuna valitsemalla
OK
.
9.
Mukautettua paperikokoa käytetään valitsemalla sen nimi avattavasta
Koko
-
valikosta.
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille
Tulostinohjelmiston avulla voit tulostaa useita asiakirjan sivuja yhdelle paperiarkille.
Tulostinohjelmisto muuttaa asiakirjan tekstin ja kuvien koon automaattisesti siten, että
ne mahtuvat tulostettavalle sivulle.
Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Viimeistely
-välilehteä.
3.
Valitse avattavasta
Sivua arkille
-luettelosta kullekin paperiarkille tulostettavien
sivujen lukumäärä.
4.
Jos haluat kunkin paperiarkille tulostettavan sivun ympärille reunan, lisää
valintamerkki
Tulosta sivukehykset
-ruutuun.
5.
Valitse sivujen asettelu avattavasta
Sivujärjestys
-luettelosta.
Sivujärjestyksen esikatseluikkuna näkyy Viimeistely-välilehden yläosassa.
6.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Asiakirjan koon muuttaminen
Tulostinohjelmistolla asiakirja tulostetaan sen muotoilumäärityksistä poikkeavan
kokoiselle paperille. Tämä on kätevää esimerkiksi silloin, kun oikeankokoista paperia
ei ole.
Esimerkiksi, jos olet tehnyt asiakirjan Letter-kokoiselle arkille, mutta kyseistä
paperikokoa ei olekaan saatavana, voit käyttää tulostuksessa sellaista paperia, jota
sinulla on.
Asiakirjan koon muuttaminen eri paperikokoa varten
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Tehosteet
-välilehteä.
3.
Valitse
Tulosta asiakirja käyttäen tätä
-valintaruutu ja valitse sitten haluamasi
uusi paperikoko avattavasta luettelosta.
Käytettävä paperikoko on siis se, jolle asiakirja todellisuudessa tulostetaan, ei se,
jolle asiakirja on muotoiltu.
4.
Valitse
Skaalaa sopivaksi
-valintaruutu.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Tulostuksen esikatselu
Tarkasta tuloste tietokoneen näytössä käyttämällä tulostuksen esikatselua ennen
asiakirjan tulostamista. Jos tuloste ei näytä siltä, miltä sen pitäisi, peruuta tulostustyö
ja muokkaa tulostusasetuksia tarpeen mukaan.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
51
Sample
This manual is suitable for devices