HP DeskJet D4100 user manual download (Page 52 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 102
Tulostustarkkuus näkyy tulostuslaatuasetuksen alapuolella kohdassa Suurin
mahdollinen dpi.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Tulosta harmaasävyinä
Harmaasävyinen tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Väri
-välilehteä.
3.
Valitse
Harmaasävytulostus
-valintaruutu ja valitse sitten harmaasävyasetus.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Sivujärjestyksen määrittäminen
Sivujärjestys määrää monisivuisten asiakirjojen sivujen tulostusjärjestyksen.
Sivujärjestyksen asettaminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Perusasetukset
-välilehteä.
3.
Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
Edestä taakse
: Asiakirjan ensimmäinen sivu on valmiin työn
päällimmäisenä. Tulostettuja sivu ei tarvitse järjestää uudelleen.
Huomautus
Tämä tulostusvaihtoehto vie enemmän aikaa.
Takaa eteen
: Asiakirjan viimeinen sivu on valmiin työn päällimmäisenä.
Tulostetut sivut on järjestettävä uudelleen.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Mukautetun paperikoon määrittäminen
Mukautettu paperikoko
-valintaikkunan avulla voit tulostaa normaalikoosta
poikkeavalle paperille.
Huomautus
Tämä ominaisuus ei ole valittavissa kaikkien paperityyppien
yhteydessä.
Mukautetun paperikoon määrittäminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä.
3.
Napsauta
Mukautettu
-painiketta.
Näyttöön avautuu Mukautettu paperikoko -valintaikkuna.
4.
Valitse mukautettavan paperikoon nimi avattavasta
Nimi
-luetteloruudusta.
5.
Kirjoita mukautetun paperikoon mitat
Leveys
- ja
Pituus
-ruutuihin.
Vähimmäis- ja enimmäismitat on merkitty ruutujen alapuolelle.
6.
Valitse mittayksikkö:
Tuuma
tai
Millimetri
.
Luku 9
50
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices