HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 102
Paras
-asetuksessa laatu ja nopeus ovat parhaiten tasapainossa, joten asetusta
voi käyttää laadukkaisiin tulosteisiin. Paras-asetuksella laite tulostaa useimmat
asiakirjat hitaammin kuin Normaali-asetuksella.
Suurin mahdollinen dpi
optimoi pisteet tuumaa kohti (dots per inch, dpi), jotka
HP Deskjet tulostaa. Suurin mahdollinen dpi -tilassa tulostaminen kestää
kauemmin kuin muilla asetuksilla tulostaminen. Se vaatii myös paljon levytilaa.
Lisätietoja on kohdassa
Suurin mahdollinen dpi
.
Tulostuslaadun ja -nopeuden valitseminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä.
3.
Napsauta tulostimeen lataamaasi paperityyppiä avattavasta
Tyyppi
-luettelosta.
4.
Valitse avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta työhön soveltuva laatuasetus.
Tulostustarkkuus
Tulostinohjelmisto näyttää tulostustarkkuuden pisteinä tuumaa kohti (dpi). Dpi
vaihtelee tulostinohjelmistossa valitsemasi paperityypin ja tulostuslaadun mukaan.
Tulostustarkkuuden näyttäminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä.
3.
Napsauta tulostimeen lataamaasi paperityyppiä avattavasta
Tyyppi
-luettelosta.
4.
Valitse avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta projektiin soveltuva
tulostuslaatuasetus.
Tulostustarkkuuden dpi näkyy avattavan Tulostuslaatu-luettelon alla.
Suurin mahdollinen dpi
Valitse Suurin mahdollinen dpi -tila, kun haluat tulostaa laadukkaita, teräviä kuvia.
Suurin mahdollinen dpi -tilasta on eniten hyötyä, kun sitä käytetään laadukkaiden
kuvien kuten digitaalisten valokuvien tulostukseen. Kun valitset Suurin mahdollinen
dpi -asetuksen, tulostinohjelmisto näyttää optimoidut pisteet tuumaa kohti (dpi), jotka
HP Deskjet tulostaa.
Suurin mahdollinen dpi -tilassa tulostaminen kestää kauemmin kuin muilla asetuksilla
tulostaminen. Se vaatii myös paljon levytilaa.
Huomautus
Tulostuslaatu paranee entisestään, jos tulostimeen on asennettu
myös valokuvatulostuskasetti. Valokuvatulostuskasetti voidaan ostaa erikseen,
mikäli sitä ei ole toimitettu HP Deskjet -laitteen mukana.
Tulostaminen Suurin mahdollinen dpi -tilassa
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä.
3.
Valitse haluamasi paperityyppi avattavasta
Tyyppi
-luettelosta.
4.
Valitse avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta
Suurin mahdollinen dpi
.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
49
Sample
This manual is suitable for devices