HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 102
Nopean ja taloudellisen tulostuksen käyttäminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse
Mitä haluat tehdä?
-luettelosta
Nopea, taloudellinen tulostus
.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja napsauta sitten
OK
.
Tavallinen tulostaminen
Käytä tavallista tulostusta, jos haluat tulostaa asiakirjoja nopeasti.
Asiakirjat
Sähköposti
Julkaisujen tulostus
Käytä Julkaisujen tulostus -asetusta, jos haluat tulostaa laadukkaita asiakirjoja. Näitä
ovat esimerkiksi seuraavat:
Kirjeet
Esitteet
Kalvot
Paperityypin valitseminen
HP suosittelee, että erittäin laadukkaita asiakirjoja tulostettaessa tulosteelle valitaan
jokin tietty paperityyppi.
Tietyn paperityypin valitseminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä.
3.
Valitse sopiva paperityyppi avattavasta
Paperityyppi
-luettelosta.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Tulostusnopeuden tai -laadun muuttaminen
HP Deskjet valitsee automaattisesti tulostuslaadun ja -nopeuden asetuksen valitun
paperityyppiasetuksen mukaan. Tulostuslaatuasetusta muuttamalla voi myös
mukauttaa tulostusnopeutta ja -laatua.
Tulostuslaatuasetukset
Nopea vedos
-asetus tulostaa vedoslaatuisen tulosteen mahdollisimman
nopeasti ja käyttää vähiten mustetta.
Nopea normaali
-asetus tulostaa laadukkaamman tulosteen kuin Nopea vedos
-asetus, ja tulostus on nopeampaa, kuin Normaali-asetusta käytettäessä.
Normaali
-asetuksessa tulostuslaatu ja -nopeus ovat parhaiten tasapainossa.
Tämä asetus sopii useimmille asiakirjoille.
Luku 9
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices