HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 102
Silitettävien siirtokuvien tulostaminen
Ohjeita
Kun tulostat peilikuvan, teksti ja kuvat tulostuvat vaakasuuntaisena peilikuvana
verrattuna tietokoneen näytössä näkyvään kuvaan.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 12 silitettävää siirtokuvaa.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta silitettävä siirtopaperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on
oltava alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
Huomautus
Jos tulostusohjelmassa on silitettävien siirtokuvien
tulostustoiminto, toimi ohjelman antamien ohjeiden mukaan. Muussa
tapauksessa seuraa alla olevia ohjeita.
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
Koko
: sopiva paperikoko
Tyyppi
:
HP:n silitettävä siirtokuvapaperi
Tulostuslaatu
:
Normaali
tai
Paras
.
3.
Valitse
Perusasetukset
-välilehti ja määritä
Peilikuvan
suunta.
Huomautus
Jotkin ohjelmat, joissa on silitettävien siirtokuvien
tulostusominaisuus, eivät edellytä peilikuvan tulostamista.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
45
Sample
This manual is suitable for devices