HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 102
Julisteiden tulostaminen
Ohjeita
Julistetulostuksen yhteydessä julisteen osat järjestetään automaattisesti omille
arkeilleen, jotka voidaan liittää yhteen. Kun julisteen osat on tulostettu, tasaa
arkkien reunat ja teippaa arkit kiinni toisiinsa.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 100 paperiarkkia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
Koko
: sopiva paperikoko
Tyyppi
:
Tavallinen paperi
3.
Napsauta
Viimeistely
-välilehteä ja valitse arkkien lukumäärä julistetta varten.
4.
Napsauta
Perusasetukset
-välilehteä ja määritä arkkien suunta.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Luku 8
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices